Categorieën
Poëzie

HOOGWATER

Tjokvolle vochtige stemmen
gorgelen gulzig gretig
vloeibaar vibrerend.

Aeolis vult bolwangen vol
stuwt natste stromen
tot hoogwaterpiek
langs bange kades.

Verhoogd met
zandzakwand
nog bestand
tegen ‘t overtollig nat.

Regen druppelt nog altijd
’t watervlak beladen
extreem hoog op.

Aan landrand
proest elk water
binnendijks
naar verademing.

Neergeslagen water
spuwt mondjesmaat
naar te hoge waterzee.

© Elsijn Eelsingh