Categorieën
Columns

HILDEGONDA: ‘HET ONDERNEMERSFONDS SUDWEST IS EEN MACHTSBOLWERK!’

Mijn echtgenote Hildegonda is deze week goed gehumeurd. Ze komt ontspannen terug van fitness of van yoga, drinkt vervolgens overheerlijke kruidenthee en appt vervolgens met vaker genoemde vriendinnen van de pluktuin. Een serie appberichten gaan over het Ondernemersfonds in Súdwest-Fryslân. De gemeenteraad beslist op donderdagavond over het al dan niet verlengen van dat fonds.

PvdA-raadslid en financieel deskundige Johan Feenstra is vrijwel zeker voorstander van verlenging van het Ondernemersfonds.

Hildgonda: ‘Het Ondernemersfonds in Súdwest is een machtsbolwerk!’
‘Hoe kan je dat nu zeggen?’, luidt mijn kritische wedervraag. ‘Nou, op donderdagavond beslist de raad over verlenging van het Ondernemersfonds in Súdwest. Sietske-Lamkje, een bekende van de pluktuingroep, heeft een onderneming Hieslum, maar het Ondernemersfonds laat haar links liggen’, aldus Hildegonda. ‘Dat is volgens mij een uitspraak die is gebaseerd op onderbuikgevoelens en dus niet geloofwaardig. Laat Sietske-Lamkje maar eens met overtuigende bewijzen komen!’, zeg ik.

Vervolgens is het even stil en Hildegonda verlaat de woonkamer. Ongetwijfeld komt ze terug met documenten en ferme citaten, waarmee ze de gang van zaken tegen het Ondernemersfonds wil hardmaken. Met genoegen kijk ik daarnaar uit.

FNP-voorman Tsjerk Bouwhuis uit Top en Twel is vermoedelijk voorstander van verlenging van het Ondernemersfonds. Uiteraard leest Bouwhuis alle stukken grondig voordat de besluitvorming plaatsvindt.

Na het avondeten is het Ondernemersfonds direct weer het hoofdonderwerp. Hildegonda zegt: ‘Musea, ziekenhuizen, botenhuizen en jachthavens dragen via de OZB, dus de Onroerend Zaak Belasting ook bij aan het fonds. En deze instellingen en objecten hebben niets te maken met een intocht van Sinterklaas in Makkum of Bolsward: een activiteit die door het fonds wordt betaald.’ ‘Tsja, zover gaat mijn kennis van zaken natuurlijk niet’, klinkt het licht verontschuldigend mijnerzijds.

Hildegonda is onstuitbaar en haalt uitspraken van Brechtje-Beitske aan, een beminnelijke bekende van yogalessen uit Gaast en professional in het ontwikkelen van vega recepten. Brechtje-Beitske heeft artikelen gelezen dat maar liefst vijftig kernen in de gemeente Súdwest-Fryslân moeite hebben met de opzet van het Ondernemersfonds en tegen een vijfjarige verlenging zijn. ‘Ja, maar daarmee kun je nog niet hardmaken dat het Ondernemersfonds een machtsbolwerk is. Bovendien geniet Robert van der Leur, de voorzitter van het fonds, een onberispelijke reputatie’, zeg ik.

Het stembedrag van GBTL op donderdagavond is nog niet informeel bekend.

Geheel tegen onze gewoonte haalt Hildegonda even patat, frikadellen en kroketten bij de snackbar. Daarna zal de discussie ongetwijfeld weer verdergaan.

Tijdens het smikkelen en smukkelen van de vette hap, weet Hildegonda te melden dat het Ondernemersfonds zich niet aan afspraken met de gemeente heeft gehouden en dat wijzigingen in het huishoudelijk regelement ertoe hebben geleid dat de fondsleiding nog meer zeggenschap krijgt over te besteden gelden. ‘Een zekere Jacques Hoogenboom heeft daarover een bericht naar allerlei Friese media gezonden’, aldus mijn echtgenote.

Plots gaat de deurbel. En daar komt Sybrigje-Nienke binnen, een zeer spirituele bekende van de pluktuin. Sybrigje-Nienke heeft een opvallend ringetje door haar bovenlip en ze spreekt zacht. Hildegonda legt haar uit waar ze met mij over praat.

Zonder dat ik me het realiseer, wordt Sybrigje-Nienke belangrijk in het verhaal. Ze weet te vermelden dat de Adviesraad binnen het fonds is afgeschaft, waarin alle verenigingen die legitiem geld ontvingen, niet meer bestaat. Daarvoor in de plaats kwam een Raad van Toezicht die echter niet de ondernemersverenigingen representeert.

‘Dus, dus…’, prevel ik. ‘Nou, het Ondernemersfonds in de gemeente Súdwest-Fryslân is dus een geheid machtsbolwerk’, zegt Sybrigje-Nienke zelfverzekerd.

Hildegonda lacht. Ze heeft dankzij een lieve vriendin een bonuspunt gescoord.

Wiebe Dooper