Categorieën
Commentaar Politiek Sneek Súdwest Verkeer

Het zwaar verkeer in het verslag van de 10-minutengesprekken autoluwe proef Sneek

Het derde item in de samenvatting van de 10-minutengesprekken van woensdag 5 juni betreft het zwaar verkeer. Ook in dit onderdeel ontbreekt de gemeente Súdwest-Fryslân als mede-veroorzaker van de overlast van dit type verkeer. En dat is een opzettelijke keus.

Onder het kopje ‘Zwaar verkeer’ staat:
Inwoners ervaren overlast van het landbouwverkeer in de binnenstad. De grote machines rijden hard en maken het niet veilig. Er wordt gevraagd om te kijken naar een alternatief hiervoor. Ook rijdt er zwaar verkeer door straten die daar niet geschikt voor zijn, bijvoorbeeld op de 2e Oosterkade. Het zware verkeer leidt tot gevaarlijke situaties.

Een draaiende vrachtauto levert een gevaarlijke situatie op aan de Gedempte Poortezijlen en de Singel. Het college van Súdwest-Fryslân is grotendeels de veroorzaker van dit gedoe. © Inzender BREKT.NL

Om de overlast van landbouwverkeer extra te benadrukken, schrijft de gemeente dat het grote machines zijn, hard rijden en het niet veilig is. Dan het tekstfragment dat er zwaar verkeer over de 2e Oosterkade rijdt. Dit is volstrekt logisch, omdat een chauffeur door het afsluiten van de Singel en de Prins Hendrikkade een andere route zoekt.

Jammer genoeg wordt de schuldvraag van de overlast van het zwaar verkeer min of meer bij de chauffeur van het zwaar verkeer neergelegd, terwijl verantwoordelijk wethouder Rietman en zijn collega-wethouders in eerste instantie de veroorzakers zijn van die overlast.

Kaart Sneker binnenstad uit 2014.

Overigens kijkt niet alleen het zittende college van Súdwest niet goed naar de infrastructuur van de Waterpoortstad, voorgaande colleges laten eveneens steken vallen. Een goed voorbeeld is de onnodige totstandkoming van de Boategoat, het kanaal tussen de Geau en de Woudvaart, mogelijk gemaakt met een flinke pot subsidie vanuit Brussel.

Op de locatie van deze vaarroute had beter een weg aangelegd kunnen worden voor landbouwverkeer en ander zwaar verkeer met een doorgang onder het Geau-viaduct en een verbreding over de brug bij de Woudvaart op de A7. Op deze wijze was een belangrijk verkeersvraagstuk voor Sneek opgelost.

Onlangs vertelt een Sneker dat de Boategoat alsnog dicht kan worden gegooid om op dit traject een weg aan te leggen. Gaat wethouder Rietman dit advies ter harte nemen?

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:
https://pdc.sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2024/06/Samenvatting-van-de-10-minutengesprekken.pdf