Categorieën
Foto's

HET WAD BIJ WESTHOEK IN PERFECTIE

Fotografe Karin de Boer presenteert het wad bij Westhoek, een dorp dat ligt in de punt van het noordwesten van Fryslân. De opname is uiteraard een perfectie afspiegeling van de werkelijkheid en tegelijk een zekere romantiek aan vastzit. Het zeiljacht dat op de fok naar een bestemming dobbert. Zeevogels die meestal een krijsend lawaai maken, behalve vandaag. Niets is in deze atmosfeer is ernstig. Het beeld is de rust zelve.

WD