Categorieën
Boeken Cultuur Interviews Nederland Overheid Politiek

Herman Tjeenk Willink: ‘Politiek is (mee)besturen geworden en besturen vooral regelen’

INTERVIEW Herman Tjeenk Willink: ‘Politiek is (mee)besturen geworden en besturen vooral regelen

(tekst: Koen Bruning op SocialeVraagstukken.nl)

Herman Tjeenk Willink (1942) publiceerde recent zijn boek Het tij tegen. In dit interview kijkt hij naar de politieke werkelijkheid van nu. ‘Er is druk van buiten de politiek nodig om de politieke onmacht te doorbreken, ook van burgerinitiatieven.’

Was er een speciale reden voor de titel Het tij tegen?

‘Als je de afgelopen veertig jaar bekijkt, zie je dat het denken over de overheid een andere richting inging dan ik bepleitte. Economische groei via de private sector voorop in plaats van de normatieve context waarbinnen de overheid moet functioneren. Nadruk op de individuele burger, vaak als consument, in plaats van op de burger als deel van de samenleving.

Leest u verder via: https://www.socialevraagstukken.nl/interview/herman-tjeenk-willink-politiek-is-meebesturen-geworden-en-besturen-vooral-regelen/