Categorieën
Commentaar Democratie Sneek Súdwest

HEEFT INSPRAAK IN SÚDWEST IETS OM HET LIJF?

De gemeente Súdwest-Fryslân organiseert dinsdag 4 juni een bijeenkomst voor bewoners ten zuidoosten van de spoorlijn over de Gebiedsvisie Spoorzone-Veemarktterrein (plangebied-Zuid). Op woensdag 5 juni zijn de bewoners ten noordoosten van het plangebied aan de beurt.

Eind februari vonden hierover de eerste bijeenkomsten plaats en toen sprak BREKT.NL daarover met drie verontruste burgers, die in de Stationsbuurt wonen. Zij gaven met name te kennen teleurgesteld te zijn over de wijze waarop ze hun zegje mochten doen.

In het afgebeelde document voor de tweede gespreksronde van juni staat:
Uw feedback wordt meegenomen in de afweging van de varianten. Die ook voorgelegd worden aan andere betrokkenen, zoals ondernemers, onderwijsinstellingen, belangenorganisaties en andere overheden.

Het spreekt voor zich dat inspraak langs een breed traject van maatschappelijke groepen (actoren) gaat. BREKT.NL gaat eerder geraadpleegde burgers binnenkort weer polsen. En dan wordt zeker gevraagd: Heeft inspraak in Súdwest iets om het lijf?

Wiebe Dooper