Categorieën
Sneek Súdwest Wonen

Harinxmaland Sneek: 42 sociale huur- en 38 starterswoningen in fase 2A

Het bouwproject Harinxmaland krijgt een vervolg. Het plan biedt ruimte aan 80 sociale huur- en starterswoningen aan de Stadsrondweg Noord in Sneek, ten westen van de spoorlijn. Het voorontwerp voor fase 2A ligt vanaf 16 september ter inzage.

Harinxmaland

Harinxmaland is een woonwijk aan de rand van Sneek waar zowel het buitengebied als ook de stad voelbaar samen komen in een groene waterrijke woonomgeving. De eerste fase van Harinxmaland, verdeeld over 5 deelgebieden, is inmiddels ingevuld met 400 woningen, deels aan het water.

Het plan voor de 80 woningen is om ze in twee u-vormige bouwblokken van in totaal 80 aaneengeschakelde woningen te realiseren. Uniek in dit plan is de stadslandbouw dat de woningen verbindt. In de woonblokken aan de stadsrondweg zijn in het binnengebied een 40-tal “buurtakkers” opgenomen die ingebed zijn in het openbaar groen.

Planning

Het doel is om in het tweede kwartaal van 2023 het definitieve bestemmingsplan vast te laten stellen door de gemeenteraad. Op de achtergrond worden intussen de nodige voorbereidingen gedaan voor de inrichting van het plangebied. Op de website woneninsudwestfryslan.nl en via de nieuwsbrief kunnen belangstellenden op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

Procedure

Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt van 16 september 2022 tot en met 13 oktober 2022 ter inzage. Inwoners kunnen schriftelijk een reactie achterlaten. Daarnaast is er een inloopmoment waarbij geïnteresseerden hun vragen kunnen stellen. Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 29 september 2022 tussen 18:00 uur en 19:00 uur op het Waltaplein bij het gemeentehuis in Sneek. Adres: Marktstraat 15.