Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Politiek

Harde noten over stikstof kraken naast de Tweede Kamer

(tekst: Veldpost)

Extensieve veehouders zijn broodnodig in de schillen om natuurgebieden, maar dreigen nu als eerste te sneuvelen in het streven de stikstofuitstoot op Natura 2000-gebieden terug te dringen via de verkeerd toegepaste KDW’s. En boeren die toch door willen, moeten schaalvergroting toepassen om de regeldruk het hoofd te bieden. Dat is het gevolg van tunnelvisie in het huidige stikstofbeleid, bleek tijdens een publiek debat in Den Haag (ZH) over stikstof met (ervarings)deskundigen. 

Biologische melkveehouder Sjaak Sprangers uit Kaatsheuvel (NB) vertelde het treffend tijdens een bijeenkomst maandagavond van De Nieuwe Denktank (zie kader) in Nieuwspoort, naast de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg.

„Ik zit met mijn bedrijf naast een Natura 2000-gebied en in een Nationaal Park”, vertelde hij. „Dat kan als een bedreiging voelen, maar niemand wil ons weghebben. De provincie Brabant niet, de terreinbeherende organisaties (tbo’s) niet en de plattelandsbewoners niet. En toch staan we volgens de landelijke overheid op de nominatie om opgedoekt te worden, omdat we stikstof op dat natuurgebied uitstoten.”