Categorieën
Commentaar Fryslân Politiek

HAMSTRA GAAT VOOR DE MACHT

Edou Hamstra, voorvrouw van PvdA Fryslân, wil beslist meedoen in de volgende provinciale coalitie. En dat gaat lukken, omdat haar partij 2030 als streefjaar van stikstofreductie loslaat. Ook wordt het onteigenen van boeren afgewezen. Met beide punten komt Hamstra de BBB tegemoet en keert ze zich tegen de landelijke partijlijn.

Hamstra legt het handig uit in It Polytburo door te zeggen dat ‘we’ aan de slag willen. En dan goochelt ze met jaartallen. Het ene gebied is wellicht klaar in 2028 en het andere in 2032. Dat zijn verwachtingen en geen inhoudelijke sterke mededelingen.

Ook praat Hamstra gemakkelijk over de samenwerking met GrienLinks. Er is gesproken dat ze graag samen in een coalitie zitten, maar er was geen afspraak om ‘elkaar beslist vast te houden’. Vervolgens wijst de PvdA-voorvrouw erop dat je als tweede partij kunt meeregeren en ‘dan moet je dat doen’.

Hamstra wijst op een aanstaand hoofdlijnenakkoord van een nieuw college van Gedeputeerde Staten en dan kan er met GrienLinks worden samengewerkt.

PvdA Fryslân waar Edou Hamstra leiding aan geeft voelt zich te belangrijk om oppositie te voeren, keert zich af van de landelijke partijlijn en doet nogal gemakkelijk over de samenwerking met GrienLinks.

Edou Hamstra wijkt niet af van de traditionele PvdA-opvatting en die houdt in: per se willen regeren. Gedachtengoed is vers twee.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:

https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1202145/pvda-fryslan-laat-2030-voor-stikstofreductie-los-dat-jaartal-hoeft-niet-voor-ons