Categorieën
Energie Financiën Overheid Politiek Súdwest

Gros gemeenten ziet begrotingstekort vanwege energiekosten

(tekst: Binnenlands Bestuur)

Behalve huishoudens en bedrijven, dreigen ook gemeenten zelf financieel in de knel te komen door hoge energiekosten en oplopende inflatie. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten mist node een structurele aanpak van het rijk om de financiële gevolgen van de hoge energieprijzen voor huishoudens en ondernemers te dempen. Ook de gemeenten zelf komen in de problemen.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/zorgen-gemeenten-over-energie-armoede