Categorieën
Onderwijs Sneek Sport

Groot bedrag voor gymzaal Simon Havinga

Het college van Súdwest stelt aan de raad voor om de gymzaal van de Simon Havingaschool in Stadsfenne in Sneek de komende drie jaar te behouden en als gemeente het eigendom en beheer op zich te nemen. Het gaat om een bedrag van € 202.824. Daarvan is €175.000 voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en het weer gebruiksklaar maken van het gebouw met kleed- en doucheruimtes. Het resterende bedrag van €27.824 is voor aanschaf van gym- en beweegtoestellen.

Opdracht van de raad

De gemeenteraad gaf het college in 2021 de opdracht om als één van de toekomstscenario’s te onderzoeken wat de financiële consequenties zijn als de gemeente het beheer en de exploitatie van de gymzaal zou overnemen.

Sinds augustus 2021 heeft de gemeente de gymzaal in eigendom en, in afwachting van de toekomstplannen, buiten gebruik gesteld omdat deze niet meer voldoet aan de eisen. Sindsdien gymmen de kinderen in de zaal bij zwembad It Rak. De gemeenteraad neemt op 14 juli 2022 een besluit over het voorstel van het college.