Categorieën
Poëzie

GRONDWET

Grondwet verplicht,
toewijding en trouw
aan democratie!

Waarborgt
de ruggengraat van gelijke kansen,
de body voor onafhankelijke rechtspreken.
Finetunet democratie door vrije pers,
in vrije vergadering of vereniging beleefd,
in vrijuit spreken doorleefd.

Grondwet eert ten allen tijde de trias politica:
drie gescheiden krachtmachten,
wetgevend, uitvoerend en de rechtsprekend,
ter tirannie tegenhouding,
om burgervrijheid te vergroten.

Grondrechten en
de staatsinstellingen en hun functioneren:
Koning, ministers en Staten-Generaal,
de grondwet kennen en respecteren ze allemaal!

Grondrechten van elkeen:
het kiesrecht,
vrijheid van meningsuiting,
recht op privacy-eerbied,
vrije godsdienstbeleving
private levensovertuiging
en dood- en discriminatieverbod.

Hoezo of ze vriendjes zijn met
de rechtsstaat en de grondrechten??
Hoezo dat democratie maar even minder belangrijk is??
Democratie stoelt op grondwet!
Over de grondwet onderhandel je niet, nooit!
Die respecteer je van meet af aan.

© Elsijn Eelsingh