Categorieën
Fryslân Natuur en milieu Politiek Water

GrienLinks: Vragen over teveel pesticiden in het oppervlaktewater van recreatie- en natuurgebieden

(tekst 31-8-2023: GrienLinks)

Het Centrum voor Milieuwetenschappen in Leiden heeft in opdracht van Natuur & Milieu onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van pesticiden in het oppervlaktewater van recreatie- en natuurgebieden. De resultaten zijn verontrustend. De fracties van GrienLinks, PvdD, PvdA, SP en D66 stellen vragen aan Gedeputeerde Staten over onder meer de onrust die bij veel bewoners is ontstaan.

Het onderzoek is verricht naar het voorkomen van de 38 meest toxische bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater van 153 recreatie- en natuurgebieden. De 38 onderzochte stoffen hebben schadelijke gevolgen voor het milieu. Uit het onderzoek van CML blijkt dat in 80% van de onderzochte monsters deze schadelijke stoffen worden aangetroffen. In 40% van de gevallen werden de normen overschreden, tot soms wel honderd keer.

Jochem Knol GrienLinks.

Jochem Knol namens de vragen stellende partijen: “Het is al lang bekend dat op veel plaatsen in het oppervlaktewater restanten van pesticiden voorkomen. Dat is slecht voor onze gezondheid en voor de planten, vissen en andere dieren. Binnen de Europese Unie bungelt Nederland onderaan als het gaat om schoon water. Het verminderen van de hoeveelheid giftige stoffen in het water lukt maar niet.”

De partijen willen onder meer weten of de provincie van de onderzoeksresultaten op de hoogte is. Er zijn bewoners die inmiddels niet meer durven te zwemmen, omdat de normen fors worden overschreden. De partijen vragen aan Gedeputeerde Staten of ze die zorgen delen en met die mensen in gesprek willen gaan. Verder vragen de partijen of Gedeputeerde Staten maatregelen neemt, al dan niet samen met Wetterskip Fryslân om de hoeveelheden pesticiden naar beneden te brengen.

Raadpleegt u ook:
https://www.grienlinks.nl/2023/08/31/vragen-over-teveel-pesticiden-in-het-oppervlaktewater-van-recreatie-en-natuurgebieden/