Categorieën
Financiën Fryslân Politiek Sociaal

GrienLinks verheugd over aandacht funderingsschade in FPLG

In het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG) staat een bedrag van 500 miljoen euro voor de aanpak van funderingsschade. In Fryslân gaat het om tenminste 8100 woningen die leiden onder de schade aan funderingen door het verlaagde waterpeil. Daardoor zijn de houten palen onder funderingen gaan rotten en dit leidt tot grote schade aan woningen.

GrienLinks vroeg al langer om aandacht voor deze problematiek en dat leidde in 2022 tot een voorstel van meerdere partijen waarbij 40% van de schade aan woningen tot een maximum van 40.000  euro door de provincie vergoed kan worden. Voor komende jaren is er maximaal vijf miljoen euro voor herstel van de funderingen beschikbaar. Dat is veel te weinig.

Voor de verdere schadeafhandeling heeft Gedeputeerde Staten in het concept FPLG voorgesteld dat er vijfhonderd miljoen voor funderingsherstel door het rijk beschikbaar wordt gesteld. Met het geld dat in het concept FPLG wordt aangevraagd, zouden 12.500 woningeigenaren subsidie kunnen krijgen om een woning te herstellen.

GrienLinks is hier bij monde van Jochem Knol verheugd over: ‘Samen met andere partijen hebben we hier hard aan gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Voor het gebied en voor de bewoners is de aandacht voor de funderingsproblematiek goed nieuws.’