Categorieën
Foto's Fryslân Natuur en milieu

GRAS

Fotografe Clara Walstra spreekt ten aanzien van deze mooie afbeelding van afgemaaid gras. In het voorjaar zijn er velden met nog niet gemaaid gras, gemaaide percelen waar het gras alweer groeit en zojuist gemaaide landerijen. Het weidelandschap presenteert daardoor diverse tinten groen.

WD