Categorieën
Foto's Natuur en milieu Politiek Súdwest

GERDA IS EEN TOPPER

Fotografe Gerda Bijker-Bos beschikt over een behoorlijke dosis energie. Wederom presenteert ze een schitterende opname van het gebied tussen Grienedyk en Sneekermeer.

Momenteel is een flinke groep mensen actief om de publieke opinie, de raad en het college te overtuigen van het behoud van de natuurwaarden in genoemd gebied. Afgelopen dinsdag meldden zij zich tijdens een commissievergadering in het Bestjoershûs van Súdwest-Fryslân.

WD