Categorieën
Columns Politiek

GENERATIES KAMERLEDEN (2)

(tekst. J.Th.J van den Berg op Parlement.com)

Wij beleven niet alleen een wisseling van generatie van Kamerleden; er wisselt nog wel wat meer.

Nieuwe generaties politici maken zich meester van de Tweede Kamer langs twee wegen. De eerste is de institutionele verandering, zoals bij voorbeeld de grondwetsherziening van 1848 of de invoering van het algemene kiesrecht in 1917 of de beëindiging van de Duitse bezetting in 1945. Meestal volgde dan na een jaar of twintig weer een afgezwakte wisseling als gevolg van vergrijzing van deze lichting Kamerleden1).

Maar, ook het politieke tij kan wisselen, zoals aan het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw, leidend tot politieke instabiliteit2). Zo trad er aan het begin van de jaren zeventig als gevolg van twee kort op elkaar volgende verkiezingen een sterke wijziging op in het bestand aan Kamerleden, nog maar kort na de generatiewisseling van 1963.

Leest u verder via: Generaties Kamerleden (2) – Parlement.com