Categorieën
Ethiek Politieke en ambtelijke cultuur

Gemeenteraden balanceren tussen integriteitsrisico’s en integritisme

(tekst: Wouter Boonstra op BinnenlandsBestuur.nl)

De behoefte om integriteitsrisico’s terug te brengen is groter in gemeenten waar vaker integriteitskwesties hebben gespeeld. Zowel de gedragscode als het voeren van gesprekken liggen aan de basis van het gemeentelijke integriteitsbeleid. Dat is de hoofdconclusie van een onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden naar hoe gemeenteraden omgaan met het stellen van regels en het maken van afspraken omtrent de nevenfuncties van raadsleden.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/kwart-gemeenten-heeft-verordening-voor-nevenfuncties-raadsleden