Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Nederland Onderzoek Overheid

‘Gebiedsprocessen kosten meer tijd; natuurdoelen zo niet haalbaar’

(tekst: René Bouwmeester op NieuweOogst.nl)

De aankoop en inrichting van nieuwe natuurgebieden kost veel meer tijd en geld dan eerder voorzien. De natuurdoelen voor 2027 zijn zo niet haalbaar. En natuurmaatregelen op landbouwgrond vergen duidelijkheid over de natuuropgaven en verregaande ondersteuning van boeren. Dit zijn enkele conclusies uit het rapport ‘Lerende Evaluatie Natuurpact’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/07/06/gebiedsprocessen-kosten-meer-tijd-natuurdoelen-zo-niet-haalbaar