Categorieën
Economie Fryslân Onderwijs

Onderzoek in Noordwest-Fryslân mbo-geschoolden aanwinst voor brede welvaart

(tekst: Fries Sociaal Planbureau)

Mbo-geschoolden zijn belangrijk voor brede welvaart, maar hun meerwaarde en ontwikkelpotentie blijft onderbelicht. Dit blijkt uit FSP-onderzoek  in Noordwest-Fryslân. Huidig onderzoek legt vaak de focus op hoogopgeleiden, terwijl in de praktijk ook de groep mbo-geschoolden belangrijk is. Er is een groeiend tekort aan mbo-personeel en van hen wordt steeds meer wendbaarheid en productiviteit verwacht. Dit vraagt om breder te kijken naar ontwikkelpotenties zoals het informeel leren.

Eerdere analyses laten zien dat Noordwest-Fryslân het goed doet op sociale aspecten, maar op economisch vlak lagere uitkomsten kent vergeleken met andere regio’s (FSP, 2021). Dit komt deels door de focus op het aandeel hoogopgeleiden als één van de indicatoren voor brede welvaart. Waar in 2020 een derde van de Nederlandse bevolking (34%) zich hoogopgeleid mag noemen, is dit minder dan een kwart in Noordwest-Fryslân (CBS, 2021).

Leest u verder op: https://www.fsp.nl/nieuws/onderzoek-in-noordwest-fryslan-mbo-geschoolden-aanwinst-voor-brede-wel-vaart/