Categorieën
Columns Niet gecategoriseerd

Fryslân is een achterland en doe wat CdK Brok

De provinsje Fryslân telt in Nederland niet echt mee. Het gewest van koe en kaas verkeert samen met Zeeland en Drenthe ergens onderin op de landelijke ladder. Het opvallende is dat er zich bijna niemand echt aan stoort.

Randstedelijke media weten dat er in Fryslân iets met politiek plaatsvindt. Verder niet. Ze staan wel direct hijgend vooraan als er een vliesje ijs op de Bonke ligt. En de tv-camera’s draaien volop als een dappere sportman tweehonderd kilometer door kromme vaarten en stinkende boerensloten van It Heitelân crawlt.

Arno Brok, Commissaris der Koning, staat toe dat zijn woordvoerder Gerrit Hofstra is terwijl diens partner Ingrid Spijkers hoofdredacteur bij Omrop Fryslân is. Uit oogpunt van – mogelijke – belangenverstrengeling en doorzichtigheid van de Fryske democratie, kan Brok dit niet langer meer toestaan.

Sterkte Arno.

Groetnis Wiebe