Categorieën
Fryslân Natuur en milieu Nederland Politiek

Friese Statenpartijen: lozingen in Waddenzee onacceptabel

Er zijn berichten in de media verschenen dat lozingen van afval- en koelwater plaatsvinden op de Waddenzee en dat hierbij soms overtredingen worden geconstateerd. De Friese Statenfracties van GrienLinks, PvdA, FNP, PvdD, SP, D66 en Wiersma stellen daarom vragen aan het college.

Het wad is oogverblindend mooi. © Wim Schut

Jochem Knol namens de partijen: “De Waddenzee is een Unesco Wereld Erfgoed en een zeer kwetsbaar ecosysteem. Dergelijke (foutieve) lozingen kunnen zeer grote gevolgen hebben”, aldus Jochem Knol van GrienLinks.

Hij wijst erop dat in bepaalde media valt te lezen dat er langs de Groningse kust tonnen afvalwater met daarin fosfaten, stikstof en andere stoffen zijn geloosd op de Waddenzee.

“Wij willen weten of er ook op andere plekken (bv. langs de Friese kust) afval- of koelwater in de Waddenzee wordt geloosd. Ook vragen we ons af hoe dit mogelijk is, dat er zo lang niet goed naar vergunningen gekeken wordt. Wij vinden dit zeer onwenselijk en vinden dat het lozen van afval – of koelwater op de Waddenzee moet stoppen”, aldus Jochem Knol.