Categorieën
Financiën Politiek Sociaal

Friese gemeenten in de bres voor gelijke beloning werknemers sociale werkbedrijven

Samen met zeventien andere Frise gemeenten dient Súdwest-Fryslân een motie in bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om aandacht te vragen voor de financiële situatie waarin veel medewerkers van sociale werkbedrijven verkeren. Zij krijgen geen compensatie voor gestegen kosten door de inflatie, terwijl medewerkers die onder de cao Gemeenten vallen er wel gemiddeld 9% op vooruit gaan.

In februari werd bekend dat er een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren komt. Per 1 januari 2023 gaan zij er gemiddeld 9% op vooruit. Mensen met een arbeidsbeperking, die via sociale werkbedrijven of met loonkostensubsidie aan het werk zijn, krijgen deze verhoging niet.

Oproep aan het VNG-bestuur
Ook vragen de Friese gemeenten het kabinet om de huidige reiskostenvergoeding te verhogen naar € 0,21 per kilometer, zodat ook dit weer op één lijn ligt met het landelijk beleid rond de belastingvrije kilometervergoeding. De motie wordt op 1 juni ingediend bij de VNG met het verzoek deze te behandelen tijdens de Algemene Ledenvergadering bij het jaarlijkse VNG congres op 14 juni 2023.

Sociale werkbedrijven in Fryslân
In Fryslân zijn drie sociale werkvoorzieningen, Caparis, Dokwurk en Empatec. In de week van 22 mei legden zij het werk neer met een stakingsestafette om aandacht te vragen voor deze problematiek.