Categorieën
Dieren Foto's Fryslân Natuur en milieu

FOTOGRAAF WIETZE DE VRIES IS VORMVAST

De Sneker fotograaf Wietze de Vries blijft doorgaan met het presenteren van prachtige reportages. Hierbij een achttal beeldopnames, die op diverse locaties in Fryslân zijn genomen.

WD

It Skrok: een kluutkuiken en een stel volwassen vogels. © Wietze de Vries
Vlakbij Sneek, Ivige Leane richting Harinxmaland, cirkelde deze mooie bruine kiekendief op de thermiek. © Wietze de Vries
Een jonge graspieper. © Wietze de Vries
Grauwe klauwier, mannetje. © Wietze de Vries
Zwaluwen doende om modder en ander bouwmateriaal te verzamelen voor het nest. © Wietze de Vries
De gevlekte witsnuitlibel is een echte libel uit de familie van de korenbouten. Het is een forse witsnuitlibel met brede vlekken. In Nederland zijn de aantallen sinds het begin van de 21e eeuw toegenomen maar is de soort nog steeds vrij zeldzaam. (bron: Wikipedia)
© Wietze de Vries
Grutto met veel lawaai in het luchtruim. © Wietze de Vries