Categorieën
Commentaar Landbouw Politiek

Formatie naar volgende stap: noodzaak voor consistent en betrouwbaar beleid

(tekst: LTO Nederland)

Het is informateur Putters gelukt de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB dichter bij elkaar te brengen. Met het opleveren van het verslag, kan de formatie verder gebracht worden naar een programkabinet. Vanaf volgende week gaan de vier partijen met elkaar om tafel om verder over de inhoud te spreken. In lijn met de eerdere inzet roept LTO op tot een koerswijziging in het landbouwbeleid: een nieuwe regering moet werk maken van landbouwbeleid dat haalbaar en realistisch is.

Het herstel van vertrouwen staat centraal in het verslag van Putters. Zijn opdracht aan de samenwerkende fracties is om grote vraagstukken op te pakken, zoals de opgaven voor de agrarische sector en zorgen over voedselzekerheid. Specifiek op de landbouw geeft Putters aan dat Nederland hierin een unieke positie heeft die gekoesterd moet worden – ook in een internationale context. Ook onderstreept hij de noodzaak van consistent en betrouwbaar beleid. LTO is het hiermee eens en waardeert het dat de informateur adviseert om te sturen op hoofddoelen. Als hier goed invulling aan wordt gegeven in de vervolgstappen van de formatie kan er eindelijk gewerkt worden aan echt toekomstperspectief voor de land- en tuinbouw in Nederland.

LTO heeft de formerende partijen eerder een handreiking gedaan langs drie lijnen: 1) ga van middelvoorschriften naar doelsturing, 2) werk aan een realistische landbouwtransitie en 3) verbeter het verdienvermogen van boer en tuinder. Vanuit deze drie uitgangspunten moet het voor een toekomstige coalitie mogelijk worden om tot landbouwbeleid te komen dat haalbaar en realistisch is.

Leest u verder via: Formatie naar volgende stap: noodzaak voor consistent en betrouwbaar beleid – LTO