Categorieën
Columns Fryslân Landbouw Politiek

Esther de Snoo: ‘Ik voorzie meer vrouwelijk leiderschap en dat is altijd een goede zaak’

Esther de Snoo, hoofdredacteur van Nieuwe Oogst, schrijft in haar wekelijkse column dat ze meer vrouwelijk leiderschap verwacht in het nieuwe politieke tijdperk dat is aangebroken. En die ontwikkeling juicht De Snoo toe.

In Fryslân treden Femke Wiersma en Eke Folkerts als BBB-gedeputeerden aan. Een prima zaak en op te vatten als verdere emancipatie in de Friese politiek en agrarische sector. Wiersma neemt de portefeuilles landbouw (stifstofbeleid), FPLG (Fries Programma Landelijk Gebied) en erfgoed voor haar rekening. Folkerts krijgt de verantwoording voor financiën, taalbeleid en bedrijfsvoering.

Terug naar De Snoo. Over Rutte’s politieke optreden van vorige week schrijft ze: ‘Raspoliticus als hij is, was hij ook nu weer zijn opponenten een stap voor.’

In deze uitspraak van De Snoo kan ik me helemaal vinden. Meer dan nogal wat mannen weet ze dat het politieke schaakspel niet louter rationeel valt te verklaren. En dat intuïtie een belangrijke rol speelt in het doorzien van politieke bewegingen op het allerhoogste niveau.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/07/15/een-nieuw-politiek-tijdperk-is-een-feit