Categorieën
Columns Landbouw Politiek

Esther de Snoo: ‘Gaan de verkiezingen polariseren of verbinden?’

(tekst: column Esther de Snoo, hoofdredacteur Nieuwe Oogst)

De kans is groot dat politieke partijen tot de dag van de verkiezingen op 22 november ervoor kiezen lijnrecht tegenover elkaar te gaan staan. Zeker op het thema migratie, waar het kabinet over gevallen is.

Maar ook thema’s die boeren en tuinders raken: stikstof, klimaat, de plek die agrarisch ondernemers nu en in de toekomst krijgen in onze samenleving en hun verdienvermogen.

Rutte IV laat veel onopgeloste vraagstukken achter. Neem het boerenperspectief waar nog altijd geen duidelijkheid over is. Ook de stikstofaanpak staat geparkeerd.

Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/08/05/gaan-de-verkiezingen-polariseren-of-verbinden