Categorieën
Cultuur Ethiek Geschiedenis Godsdienst Humor

ENTREE VAN DE HEIDENSE KAPEL IN STROE

Fotografe Loes Louise Wilbrink presenteert de entree van de Heidense Kapel in Stroe op Wieringen. Tegenwoordig is de locatie in gebruik als begraafplaats.

Aannemelijk is dat de locatie al langer is gebruikt voor religieuze doeleinden. In de voorchristelijke tijd was er sprake van een heidense tempel. De naam “Heidense kapel”, eeuwenlang gangbaar onder de Wieringer bevolking, verwijst hiernaar. De historie van de plek is verweven met legendes en verhalen, zoals over de betekenis van het varken, waarvan een beeltenis boven de deur van de gesloopte kapel aanwezig was en over de zoekgeraakte gouden klepel.’ (bron: https://www.heidensekapel.info/)

Gezien de achterlaten sportschoen, links op het beeld, is een sportief iemand uit de naaste omgeving thuis gearriveerd op een sok en een schoen.

WD