Categorieën
Politiek Sociaal

Een nog strengere Vreemdelingenwet?

(tekst: column van Bert van den Braak op Parlement.com)

De aanscherping van de Vreemdelingenwet 2000 heeft de grens bereikt.

De in 2000 tot stand gekomen Vreemdelingenwet is een strenge wet. De wet is erop gericht alleen wie als vreemdeling daarop recht heeft, toe te laten tot ons land. Een belangrijk doel van de nieuwe wet (de ‘voorganger’ daarvan dateerde uit 1965) was de asielprocedure te verkorten, met name door het aantal mogelijke opvolgende procedures te verminderen en door een eenvoudiger systeem van verblijfsvergunningen.

De wet was een ‘Paars’ compromis, waarbij de drie coalitiepartijen (PvdA, VVD en D66) in het parlement nauw samenwerkten. Zij maakten zelfs de afspraak dat zij alleen elkaars amendementen zouden steunen; dit tot groot ongenoegen van de oppositiepartijen. De reden voor die stap was dat VVD in veel opzichten tegenover PvdA en D66 stond als het ging om strengheid van het beleid. VVD-woordvoerder Henk Kamp stond bekend als een rechtlijnige woordvoerder asielbeleid. Niettemin wisten hij en de PvdA-woordvoerders Bert Middel en Nebahat Albayrak en D66-woordvoerder Boris Dittrich de nodige compromissen te sluiten.

Leest u verder via: Een nog strengere Vreemdelingenwet? – Parlement.com