Categorieën
Columns

EEN KRABBEL AAN LOUIS WESTHOF

In de gemeente Súdwest-Fryslân werkt de 61-jarige Louis Westhof als bestuursadviseur voor burgemeester en wethouders. Ook is hij woordvoerder, persvoorlichter en senior adviseur communicatie. In de dagelijkse gang van zaken vallen taken natuurlijk samen. In zijn jeugdjaren bezorgt hij de Leeuwarder Courant in Sneek. Later werkt Westhof twee keer als journalist voor deze krant.

Beste Louis Westhof,

Jij bent iemand die in het werk opvalt door nauwkeurigheid. En van collega’s ontvang je complimenten voor taalkundige kwaliteiten, want die heb je.   

Momenteel is er windstilte in de ambtelijke organisatie. Het is nog even wachten op de komst van de nieuwe gemeentesecretaris Kristiaan Strijker, die de weggepromoveerde Pieter Zondervan opvolgt. Tijdens een inspiratiemoment heb je ongetwijfeld met ambtenaren als Myra van den Hoed en Anita Modderman gedachten gedeeld over de periode Zondervan. Van dergelijke bijeenkomsten gaat een lerend effect uit en het versterkt jouw innerlijke overtuiging dat er altijd baankansen zijn, ook buiten het gemeentelijk bestuurscentrum aan de Sneeker Marktstraat.

Terugkijkend op de vorige collegeperiode valt in 2019 eerst Garden of Dance op, waarin jij een rol vervult. Dit muzikaal gebeuren kan in de Sneekweek vanwege verbouwingen niet doorgaan in de stadhuistuin. Begin 2019 heeft burgemeester Jannewietske de Vries het Veemarktterrein op het oog als vervangende locatie, maar felle oppositie van omwonenden voorkomt dat. Een paar maanden later zet ze in op het Bristolterrein. Ook dat gaat mis.    

Jeroen Broeders, organisator van Garden of Dance, houdt op woensdagavond 19 juni een inspraakavond in zijn café Neighbours. Jij draaft als woordvoerder van de gemeente op in gezelschap van Silde Marise van Rijs, adviseur openbare orde. Een rotklus natuurlijk, omdat de verantwoordelijk portefeuillehouder het laat afweten. Inwoners van de binnenstad en de Noordoosthoek zijn massaal aanwezig en uiten kritiek op de gemeente en de keus voor het Bristolterrein. Jij bent sportief en brengt begrip op voor de standpunten. Door de vele klachten van omwonenden wordt Garden of Dance ergens in juli uit het Sneekweek-programma geschrapt.

Een tweede opvallend onderdeel in 2019 zijn de politieke gebeurtenissen in november. Er valt een breuk in het college, want PvdA-wethouder Stella van Gent treedt af. De aanleiding vormt haar aankoop van een pand aan de Singel 7 in Sneek, samen met Empatec-directeur Harry de Wit. Daarover schrijf ik als raadsverslaggever een stuk in het Sneeker Nieuwsblad. Vanuit de Marktstraat ontvang ik geen directe of indirecte kritiek. Met een volgend artikel wel. 

De Sneeker Marktstraat eind negentiende eeuw. Aan het einde het gemeentehuis van Wymbritseradiel dat in 1864 naar ontwerp van Albert Breunissen Troost werd gebouwd. Momenteel is dit het Bestjoershûs met daarin de raadszaal van Súdwest-Fryslân. Met dank aan Dirk van der Meer voor de bewerking van de afbeelding.

Het betreft ‘Sores in Súdwest’, een politieke evaluatie over 2019, waarin ik aandacht schenk aan de verhouding tussen CDA-wethouder Gea Wielinga en Jan Lutgendorff, een hoge ambtenaar binnen Súdwest. Mijn eindredacteur Sjoerd Stiensma keurt het artikel goed. Het verhaal verschijnt eind december in het Sneeker Nieuwsblad, Bolswards Nieuwsblad en op bijbehorende sites.

2020 is een paar dagen jong wanneer Stiensma me belt en zegt dat de Marktstraat niet in zijn nopjes is met ‘Sores in Súdwest’. Daarover kan ik een telefoontje tegemoet zien vanuit de NDC. Nou, dat is me wat. Jouw goede vriend en oud-collega Douwe Wijbrands, chef nieuws- en weekbladen NDC, belt. Hij vindt dat ik het artikel niet had mogen schrijven. Een dergelijk stuk hoort, volgens hem, in de Leeuwarder Courant. Opmerkelijk is dat hij met geen woord rept over de verantwoordelijkheid van eindredacteur Stiensma. Ik zeg tegen Wijbrands dat zijn reactie ontbrak over het artikel inzake het vertrek van Van Gent. Dan valt een stilte aan de andere kant van de lijn.   

Eind april 2021 weiger jij, Louis, antwoord te geven op mijn twee vragen over welke persoon of personen opdracht hebben gegeven de NDC te bellen en wie Douwe Wijbrands heeft gebeld over ‘Sores in Súdwest’? Het antwoord op de laatste vraag hoeft voor jou geen grote gok te zijn. Op je LinkedIn-pagina staat: Lastige kwesties ga ik niet uit de weg. Maar de bedenkelijke kwestie hierboven ga je wel uit de weg. Benepenheid is troef.

De nieuwe coalitie van PvdA, CDA en FNP is sinds kort vol goede moed aan de slag. De coalitie streeft naar heldere perscontacten en daarin hebben ze aan Kristiaan Strijker, de aankomend ambtenarenbaas, vast een medestander.

Alvast een prettige zomervakantie Louis.

Groetnis Wiebe Dooper