Categorieën
Bolsward Columns Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Sneek Súdwest Workum

Een krabbel aan wethouder Erik Faber, die vaker dan soms een foutje maakt

Eind mei wordt een nieuw college in Súdwest-Fryslân gepresenteerd. Tot dan toe is Erik Faber van GroenLinks nog wethouder in deze gemeente. Tegelijk is hij in de raad fractievoorzitter van zijn partij. Bij de raadsverkiezingen van 16 maart verliest GroenLinks een zetel, waardoor de partij nu beschikt over twee zetels.

Beste Erik Faber,

Je bent een wat verdwaalde eend in de politieke bijt van Súdwest-Fryslân. Vanuit het niets word je ingevlogen en hopla, zomaar ben je wethouder van GroenLinks in Súdwest. Je neemt die uitdaging aan. Daar gaat in de laatste maanden van 2017 een knap staaltje netwerken aan vooraf. Als ik me niet vergis, spreek je ook met Auke Wouda, de eerdere wethouder voor GroenLinks in de gemeente Sneek. Tiiden hawwe tiiden.

Ergens in het voorjaar van 2019 spreken we elkaar, jij als wethouder bedrijfsvoering, en ik als politiek verslaggever van het Sneeker Nieuwsblad. Inzet is de gebrekkige communicatie van het e-mailsysteem van de raad. Aan het eind van de ontmoeting doet zich iets aparts voor. Ik noem gedane uitspraken van je partijgenoot en Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet over ouderenzorg. Je noemt het verhaal van mevrouw Ellemeet nepnieuws. Via bijgaande link komen we netjes bij een bron:   
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/waarom-doorbehandelen-op-je-70e-niet-altijd-een-goed-plan-is/

Fraai verkiezingsaffiche van GroenLinks in Súdwest voor de raadsverkiezingen van 2022.

Na het aftreden van PvdA-wethouder Stella van Gent medio november 2019 krijg jij het dossier Nij Ylostins op je bord. Op 6 december 2019 meldt Omrop Fryslân dat het college dit IJlster wooncomplex de status van gemeentelijke monument wil geven, zoals Hûs en Hiem ook adviseert. Jij vertelt erbij: ‘alle sloopplannen of verbouwingen staan on-onhold. Dit geeft nu rust.’ Deze rust is van korte duur, want op 24 februari 2020 schrijft lc.nl dat het college besluit Nij Ylostins deze status toch niet te geven.  

In tal van zaken blijk je als verantwoordelijk wethouder bedrijfsvoering niet opgewassen tegen het optreden van gemeentesecretaris Pieter Zondervan. De ambtenarenbaas benoemt in 2018 Griet Heeg, al jarenlang een goede vriendin van hem, tot mededirecteur van de gemeentelijke organisatie. Het is een aanstelling zonder dat er sprake is van een sollicitatieprocedure. Zondervan geeft je het nakijken. Burgemeester Jannewietske de Vries vindt het prima, want zij heeft slechts oog voor haar eigen geconstrueerde mienskip.    

Dan het lastige verhaal over het tevredenheidsonderzoek onder ambtenaren, afgekort mto. Onderzoeksbureau Effectory stelt de vragen hiervoor op en levert een onderzoeksrapport. Het mto wordt onder ambtenaren afgenomen voor de zomervakantie van 2019. Zondervan brengt jou pas in de loop van 2020 van het mto op de hoogte.

Op donderdag 28 mei 2020 stellen raadsleden de aanvraag van het mto aan de orde. Jij zegt je te richten tot Zondervan en dat de raad daarna, onder embargo en rekening houdend met privacy, het onderzoek ontvangt. Daarentegen stelt Effectory: ‘Uw medewerkers doen anoniem mee aan het onderzoek. Ze kunnen volledig eerlijk zijn en hoeven daarbij niet bang te zijn dat hun antwoorden persoonlijk terug te herleiden zijn.’ Dit is toch een andere lezing dan de jouwe?

Op 18 juni 2020 vindt een informatieve bijeenkomst plaats voor raadsleden over het mto. Er staat een uur gepland. Jij houdt een korte introductie, waarna een professional van Effectory en directielid Griet Heeg toelichting geven. Zij hanteert managementjargon. Raadsleden geven aan dat er weinig gelegenheid is tot het stellen van vragen.

Opzienbarend is jouw slotwoord waarin je zegt: ‘de ambtelijke organisatie staat als een huis’. Inzake de toestand van de organisatie hebben door Zondervan weggetreiterde ambtenaren een andere mening, alsmede medewerkers binnen het sociaal domein, die een hoge werkdruk ervaren. Een vermelding uit het mto-rapport op pagina 126 luidt: ‘Er heerst een angstcultuur binnen het Sociale Domein. Collega’s voelen zich niet veilig om feedback aan de organisatie te geven uit Angst voor represailles.’ Heldere taal lijkt me.

De uitsmijter in de slotmededelingen van 18 juni 2020 is dat je tegen de raadsleden zegt, dat zij inzake het tevredenheidsonderzoek: ‘Commotie veroorzaken terwijl dat eigenlijk niet nodig is.’ Hiermee verplaats je op ongebruikelijke wijze zelfgekozen politieke verantwoordelijkheid naar de raad.

Het Bestjoershûs van Súdwest met daarin de raadszaal. © BREKT.NL

Zo is er wel meer. Een laatste missertje is dat je de recente raadsverkiezingen inschat op 17 maart en niet op 16 maart van dit jaar. Raadpleeg daarvoor maar de bovenste afbeelding.

Jouw wethouderschap is niet in alle opzichten een succes. Een ambtelijke functie past vermoedelijk beter bij je dan een politieke. Gewoon werkzaam zijn met beleidsplannen en een beeldscherm voor je met daarop gemodelleerde windmolens en zonnepalenparken. Zo kan je ongestoord een waardevolle bijdrage blijven geven aan de klimaatagenda. Niets mis mee.

Groetnis Wiebe Dooper