Categorieën
Dieren Natuur en milieu Súdwest

DRIE ROERDOMPEN VERGEET JE NIET

Fotografe Gerda Bijker-Bos legde in april 2020 drie roerdompen op beeld vast. Met veel geduld is een roerdomp in zijn biotoop te traceren. Maar deze opname van Gerda is tamelijk uniek.

En: “Roerdompen zijn mysterieuze vogels die moeilijk te zien zijn. De ‘paalhouding’ van roerdompen (het imiteren van een pol riet door stijf rechtop te gaan staan) is beroemd.” (bron: https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Roerdomp)

De reportages van Gerda zijn te vinden op Facebookpagina Let’s take a Walk.

WD