Categorieën
Commentaar Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Súdwest

DIRKJE DE VRIES VERTREKT (VERTROK) ALS MANAGER COMMUNICATIE BIJ SUDWEST-FRYSLAN

Op maandag 3 juli kondigt Dirkje de Vries op LinkedIn aan dat ze weggaat als manager communicatie bij de gemeente Súdwest-Fryslân. ‘En echt, het is een prachtbaan met een geweldig team!’, schrijft ze. Opvallend is dat Dirkje de Vries niet elders een baan heeft, maar voor zichzelf begint in deze lastige tijd.

Dirkje de Vries wordt een paar jaar geleden door gemeentesecretaris Pieter Zondervan, die door het wegtreiteren van ambtenaren eind januari 2022 zijn biezen kan pakken, benoemd tot manager communicatie. Het vertrek van Dirkje de Vries en dat al eerder van topambtenaar Griet Heeg op directieniveau, kan in het licht worden gezien van het veranderingsproces onder leiding van gemeentesecretaris Kristiaan Strijker. In het kader van dat proces worden in april van dit jaar drie nieuwe directeuren aangesteld, te weten: Rixt Smit, Wietske Sikkes en Fenna Pols.

De nieuwe directie van Súdwest-Fryslân vanaf april 2023: v.l.n.r. Rixt Smit, Kristiaan Strijker, Wietske Sikkes en Fenna Pols.

In het laatste jaar van Dirkje de Vries zijn er nogal wat gemeentelijke persberichten van onvoldoende niveau uitgegaan. Hoewel zij daarbij betrokken is, is ze formeel niet verantwoordelijk. Dat is het college en met name burgemeester Jannewietske de Vries die de portefeuille communicatie onder zich heeft. 

Burgemeester De Vries had allang iets kunnen doen aan de gebrekkige kwaliteit van de persberichten, die meer lijken op een soort van marketing. PvdA-wethouder Michel Rietman vertolkt in dezen een negatieve hoofdrol als hij in gemeentelijke boodschappen uitgebreid aan het woord komt. Rietman realiseert onvoldoende dat hij een politiek functie heeft en dat hij niet als verkoper in de buitendienst van een commercieel bedrijf is aangesteld.

In de laatste maanden van 2022 leg ik een serie persberichten voor aan drie deskundigen. De eerste werkte als woordvoerder bij een Friese gemeente en nam in die functie het schrijven van talrijke persberichten voor zijn rekening. De tweede is woordvoerder bij een grote gemeente in Noord-Nederland en studeerde communicatie en voorlichting. De derde heeft ruime ervaring als verslaggever en is momenteel werkzaam als zelfstandig communicatie adviseur bij diverse projecten. Ze beoordelen de voorgelegde persberichten als onvoldoende. Als ik in het voorjaar van 2023 uit de raad bezorgde signalen opvang over de persberichten leg ik aan twee van de drie deskundigen wederom enkele persberichten voor. Opnieuw luidt de kwalificatie: onvoldoende.

Burgemeester De Vries heeft de communicatie serieus te nemen. Inzake persberichtgeving dient het om inhoud te gaan en niet om marketing.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:
LinkedIn-pagina Dirkje de Vries