Categorieën
Cultuur Ethiek Overheid Sociaal

De zeven eigenschappen van een goede overheid

(tekst: Binnenlands Bestuur)

De onvrede is deels toe te schrijven aan de overheid zelf. Die staat te ver af van mensen en geeft onvoldoende perspectief. Het vertrouwen in de overheid daalt. Hoe heeft dat kunnen gebeuren en hoe kan het tij worden gekeerd? In een essay in Binnenlands Bestuur bekijkt de algemeen directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Leonard Geluk aan welke eigenschappen een goede overheid moet voldoen.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/zeven-eigenschappen-waaraan-een-goede-overheid-moet-voldoen