Categorieën
Columns Democratie Literatuur Politiek

DE ONZEKERE TOEKOMST VAN DE DEMOCRATIE

Bernhard Schlink is niet alleen groot schrijver maar ook een belangrijk analyticus van de democratie.

Column door J.Th.J. van den Berg

Bernhard Schlink is in Nederland voornamelijk bekend als schrijver van sterke romans, zoals ‘De voorlezer’ uit 1995. Meer recente werken zijn ‘De kleindochter’, uit 2022 en het in dit voorjaar verschenen ‘Het late leven’. Schlink is een schrijver die het ‘rumoer van de straat’ ruimschoots zijn romans binnen laat, zonder dat die daardoor belerend worden.

Waarschijnlijk heeft dat te maken met het feit dat Schlink niet alleen romanauteur is, maar ook oud-rechter in het constitutionele hof van Noordrijn-Westfalen en emeritus-hoogleraar rechtsfilosofie en staats- en bestuursrecht aan de Humboldt Universiteit in Berlijn. Ook als jurist heeft hij een grote faam. Niet toevallig werd hij in 2010 uitgenodigd tot een gastverblijf in Nederland als Spinoza-fellow. In die rol werkte hij mee aan een tweegesprek in het Vredespaleis in Den Haag, in november 2010, met de toenmalige president van de Hoge Raad, Geert Corstens, over ‘objectieve wetgeving en subjectieve rechters’1).

Leest u verder via: https://www.parlement.com/id/vmedkxwzzjjn/de_onzekere_toekomst_van_de_democratie