Categorieën
Fryslân Media Sociaal

De Leeuwarder Courant vertaalt artikelen in het Arabisch, zo weet de gemeenschap óók wat er speelt

(tekst: VillaMedia)

De Leeuwarder Courant heeft met zijn Arabischtalige Facebookpagina al meer dan 1300 volgers. De pagina, een initiatief van taalstagiair Abbas Nashab, is nog maar een paar weken oud, maar wordt heel positief ontvangen. ‘Het is voor de gemeenschap belangrijk om te weten wat er zich in Friesland afspeelt.

Leest u verder via: https://www.villamedia.nl/artikel/arabische-pagina-leeuwarder-courant