Categorieën
Columns Fryslân Media

DE LAATSTE ZOMER VAN DE PAPIEREN KRANT IN FRYSLAN

Het is de laatste zomer van de papieren krant in Fryslân. De plannen om een digitale Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad voor te bereiden zijn in volle gang. Mediahuis Noord, waar beide Friese kranten en ook het Dagblad van het Noorden onder vallen, wordt opgeheven. Dat geldt eveneens voor Mediahuis Nederland en Mediahuis Limburg.

Mediahuis, het moederbedrijf in Antwerpen, centraliseert alle activiteiten straks in een organisatie. Het is vrijwel zeker dat de krantentitels blijven bestaan. Redactioneel zullen er ongetwijfeld veranderingen worden doorgevoerd. Er wordt bij het maken van artikelen gebruik gemaakt van artificiële intelligentie, waardoor een groep journalisten zich kan melden bij het UWV.

Medio juni 2023 presenteert Mediahuis de zogenaamde krachtenbundeling. Een marketing begrip natuurlijk. Lezers prikken daar doorheen. Ze zijn al een reeks van jaren gewend dat LCFD en DvhN steeds meer oppervlakkiger nieuws brengen, de aandacht toeneemt voor evenementen, ziektes, gezondheidszaken en lifestyleartikelen. Kritische berichtgeving over wat er op politiek gebied gebeurt in gemeenten en op provinciaal niveau is er veel te weinig.

In het aanstaande digitale krantentijdperk groeit ook berichtgeving met beeldvorming van beleidsbepalers, bestuurders, gedeputeerden, Statenleden, wethouders, burgemeesters en raadsleden. En niet te vergeten die van bekende Nederlanders, sporthelden van landelijk niveau en die uit de regio, et cetera.

De journalist als waakhond van de democratie transformeert door de schaalvergroting van Mediahuis in een brave stukjesschrijver die bij thuiskomst zijn Abrikozenpoedel uitlaat.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:
https://lc.nl/friesland/Mediahuis-bundelt-de-krachten-in-Nederland-28486067.html