Categorieën
Commentaar

De KDW (Kritische Depositie Waarde) moet weg. WAT IS DAT? EN RUTTE IV?

De interessante site van Veldpost meldt dat een belronde van uitgever Agrio één helder resultaat opleverde: de KDW, dat wil zeggen de Kritische Depositie Waarde moet uit de stikstofwet. Dat dient te volgen uit de gesprekken die nu gaande zijn tussen Remkes en LTO.

KDW is het neerslaan van bepaalde hoeveelheden reactieve stikstofverbindingen, bijvoorbeeld ammoniak, in de natuur. Reactief houdt in: dat wat scheikundig tegengesteld kan werken. Van essentieel belang is welke mate van KDW kan de natuur verdragen zonder dat er schade optreedt. Volgens de onderzoekers Matt Briggs en Jaap Hanekamp is de KDW niet een geschikt instrument voor de natuurbescherming in ons land. (bron: https://www.pigbusiness.nl/artikel/454364-kdw-niet-geschikt-voor-natuurbescherming/)

Koeien in de wei. © Floriske Gerritsma

‘Als we alle depositie uitbannen, dan nog wordt de KDW in sommige natuurgebieden overschreden. Een doodlopende weg dus’, aldus Jack Rijlaarsdam, boer in Noord-Holland. Binnen en buiten zijn afdeling van LTO zegt Rijlaarsdam ‘dat stikstof niet het belangrijkste is’. De veehouder constateert nuchter dat hij slechts een kleine schakel in een veel groter geheel is, want: ‘Er is bij LTO een klein clubje dat de dienst uitmaakt en ik probeer nu tegen wat deuren aan te schoppen om ze open te krijgen.’ (bron: https://www.veld-post.nl/artikel/517570-kabinet-ervan-overtuigen-dat-stikstof-niet-het-allerbelangrijkste-is/ )

Prachtig weidegebied bij Greonterp. © Hans Th. Nooitgedagt.

De gang van zaken binnen het stikstofdossier is van landelijk politiek belang. Het treft niet alleen de landbouwsector, de geloofwaardigheid van Rutte IV, natuurorganisaties, politiek op regionaal- en provinciaal niveau en het platteland in algemene zin. Ook volgen enkele miljoenen Nederlanders de ontwikkeling van dit roerige en interessante thema. Het verloop van het stikstofdossier bepaalt vooral of er nog een toekomst voor Rutte IV is weggelegd.

WD