Categorieën
Cultuur Geschiedenis Godsdienst Sneek

‘DE JOODSE GEMEENTE TE SNEEK’ (2): OPENING SYNAGOGE 1836

De Sneeker Joden hielden vanaf 1819 godsdienstbijeenkomsten op een bovenkamer aan de Gedempte Pol. Naarmate de gemeenschap groeide kwam er behoefte aan een synagoge. In 1827 mislukte de eerste poging. Acht tot negen jaar later was er succes.

Op juli 1835 werd de eerste steen van de synagoge aan de Wijde Burgstraat gelegd. Opperrabbijn Löwenstam uit Leeuwarden hield bij dit feestelijk gebeuren een toespraak. Bij de opening van het godsdienstig gebouw op 22 adar 5596, 12 maart 1836, waren Burgemeester en Wethouders van Sneek aanwezig.

Hierbij twee tekstfragmenten uit de jaarboeken der Israëlieten, die staan vermeld in ‘De Joodse Gemeente te Sneek’ pagina 30.

Gisteren en heden had alhier eene indrukwekkende plegitheid plaats. Het nieuw gestichte kerkgebouw voor de ned. israëlitische gemeente alhier werd alstoen ingewijd. Zijn Excellentie de heer staatstraad gouverneur der provincie Vriesland, daartoe uitgenoodigd, kwam omstreeks een ure des namiddags alhier aan, en werd aan het hoofd der meêgenode overheden (…)

Deze plegtigheid kenmerkte zich bijzonder door gepaste opgewektheid, godsdienstige aandacht en orde, en zal lang in streelend aandenken blijven, (…)

In een volgende aflevering wederom aandacht voor de opening van de Sneeker sjoel, Jiddisj voor synagoge.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron
H. Beem. De Joodse Gemeente Sneek. Bolsward, 1973. Heruitgave in 1999.

Vorige bijdrage:
https://www.brekt.nl/de-joodse-gemeente-te-sneek-1/