Categorieën
Columns Politiek

De complexiteit van fuseren (1)

(tekst: column van  J.Th.J. van den Berg op Parlement.com)

De historie leert dat toewerken naar fusie ingewikkelder is dan meestal wordt gedacht.

Partij van de Arbeid en GroenLinks hebben hun eerste stapjes gezet op de weg naar eenwording, misschien zelfs volledige fusie van hun partijen. Ze kiezen daarbij voor de weg van de geleidelijkheid. Dat is alleen maar verstandig, want het gaat erom de eigen ledenaanhang mee te krijgen en te achterhalen wat samenwerking bemoeilijkt en wat die stimuleert. Partijcultuur, sociologie van leden en kiezers en stijl van leiderschap spelen daarin een even grote rol als programmatische overeenstemming.

En vooral: de kiezers moeten er heil in zien. De eerste proef vormen de Provinciale Statenverkiezingen, althans indirect.

Lees verder via: De complexiteit van fuseren (1) – Parlement.com