Categorieën
Commentaar Energie Politiek Súdwest

D66-er Luuk Adema toont sociaal gevoel

Luuk Adema is D66-raadslid in Súdwest. Hij stelt twee vragen aan het college met betrekking tot de energietoeslag aan het college. Het is mooi om te constateren dat Adema over sociale empathie beschikt. Daar kunnen zijn partijgenoten Kaag en Jetten van leren.

Hierbij de gestelde vragen van Luuk Adema:

1: In de antwoorden op de vragen van 20 juni geeft het college aan zich te richten op “ lage inkomens”. Ondertussen is duidelijk geworden dat niet alleen lage inkomens, maar ook middeninkomens in de problemen kunnen komen door stijgende energiekosten. Heeft het college hier al rekening mee gehouden en zo ja, welke aanvullende maatregelen gaat het college nemen om deze grotere doelgroep te helpen?

2: In een uitspraak van de rechter is duidelijk geworden dat studenten als gehele groep niet mogen worden uitgesloten van de individuele energietoeslag. Op welke doelgroepen richt het beleid van het college zich? Hoe worden deze groepen bereikt? Is het college het met D66 eens dat op voorhand geen enkele groep of individu mag worden uitgesloten van hulp bij stijgende energiekosten?

Het college dient binnen 30 dagen antwoord te geven.

WD