Categorieën
Columns Politiek

D66-er Danny van der Weijde tegen landbouwverhaal Friese VVD. En een lesje geschiedenis

D66-lijsttrekker Danny van der Weijde valt in een opiniestuk op de partijsite de Friese VVD hard aan. Het zint Van der Weijde niet dat collega-lijsttrekker en gedeputeerde Avine Fokkens het huidig stikstof- en natuurbeleid in It Heitelân ‘op slot zet. Dit is natuurlijk de wereld op zijn kop’, beweert hij. Zijn scherpe verhaal is gericht tegen een artikel van Fokkens en andere VVD-ers in het Friesch Dagblad van 7 maart.

Van der Weijde is er niet over te spreken dat Fokkens, en ook CDA-gedeputeerde Douwstra, nog niet complete en gevalideerde cijfers uit een onderzoek gebruiken, waarover nog niet met de Friese Staten over van gedachten is gewisseld.

De D66-lijsttrekker mist bij Fokkens ook de insteek dat alle gebiedsplannen – dus ook de Friese – moeten voldoen aan het landelijke stikstofdoel. ‘Het is dus niet zo vrijblijvend als de kiezer wordt voorgespiegeld’, aldus de democraat. 

Van der Weijde kent natuurlijk partijgenoot Tjeerd de Groot die als Tweede Kamerlid de landbouwzaken voor D66 behartigt. De Groot werd in 2011 directeur van NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie) en verkondigt in dat jaar wensen voor een hogere melkproductie. Die stijging acht De Groot mogelijk vanwege de toenemende vraag naar zuivel op de wereldmarkt en dat West-Europa een ‘zelfvoorzieningsgraad heeft van 109%’.

Een klein geschiedenislesje kan soms belangrijk zijn, ook in de politiek.
Doe er wat nuttigs mee, beste Danny van der Weijde.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen

https://d66.nl/fryslan/nieuws/opiniestuk-uitspraken-vvd/

https://www.nmv.nu/edit/uploads/file/KB159.pdf