Categorieën
Beleid Europa Landbouw Nederland Politiek

Cor Pierik trekt motie in: ‘BBB blijft zich met hand en tand verzetten tegen generieke korting’

(tekst: Veldpost)

BBB trekt een motie in die al anticipeert op een generieke korting. Na het indienen hiervan ontstond flinke onrust onder boeren. Tweede Kamerlid Cor Pierik (BBB) geeft tekst en uitleg.

BBB deed een verzoek aan de regering om bij een telling voor de vaststelling van een eventuele generieke dier- of fosfaatrechtenkorting, een referentieperiode voor 1 januari 2024 te hanteren. Zo kunnen boeren die nu al weten dat ze met een mestoverschot kampen, vrijwillig hun veestapel inkrimpen zonder dat daar nadelige consequenties voor de productierechten aan hangen.

De motie zorgde voor heisa op sociale media, nadat vicevoorzitter/secretaris Alien van Zijtveld van Agractie Nederland aan de bel trok: ‘Hoe haalt BBB het in z’n hoofd ‘generieke korting’ te gebruiken met de wetenschap hóé knel melkveehouders zitten door desastreuze afspraken door vorige ministers! Het nieuwe kabinet gaat niet bedelen in Brussel, maar melden hoe Nederland uitvoering geeft aan de Nitraatrichtlijn’, schrijft ze op X (het voormalige Twitter, red.). FDF deelde later hetzelfde bericht.

Leest u verder via: Cor Pierik trekt motie in: ‘BBB blijft zich met hand en tand verzetten tegen generieke korting’ | Veld-post.nl – Landbouwnieuws voor Noord-Nederland