Categorieën
Financiën Fryslân Politiek

College van GS Fryslân geeft in 2024 45 miljoen meer uit

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Fryslân is van plan om in 2024 527,4 miljoen euro uit te geven. Dat is 45 miljoen meer dan in 2023.

Het meeste geld gaat naar de post infrastructuur, waarvoor in 2024 133,4 miljoen staat begroot, tegenover 135,8 miljoen in 2023. In totaal staat voor natuur en landbouw 113,4 miljoen op de begroting voor 2024, dat is 9 miljoen meer dan in 2023.

De financiële reserves van de provinsje nemen in de lopende collegeperiode 2023-2027 snel af van 177 miljoen tot 42,4 miljoen.

Voor het verdere financiële overzicht verwijs ik u naar het artikel van Omrop-verslaggever Onno Falkena: https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1225152/provincie-geeft-tientallen-miljoenen-meer-uit-in-2024-financiele-reserve-wordt-kleiner

WD