Categorieën
Cultuur Foto's Geschiedenis Godsdienst Kunst Natuur en milieu Súdwest

CLARAKLASSE BESTAAT

Fotografe Clara Walstra’s prachtige reportages omschrijf ik soms als ClaraKlasse. Deze opname valt zeker onder dat begrip.

Op dit landschappelijke beeld is in de verte de neogotische kerktoren van Blauwhuis als stipje te zien. De Sint Vituskerk in deze roomse enclave komt tussen 1868 en 1870 tot stand. Pierre Cuypers is de bouwmeester. Hij ontwerpt in de tweede helft van de negentiende eeuw talrijke kerken. Ook is Cuypers de architect van het Rijksmuseum (1885) en Centraal Station (1881-1889) in de hoofdstad.

De opkomst van de neogotiek in Nederland hangt direct samen met de maatschappelijke positie van het katholicisme. Binnen deze thematiek valt met name het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853, waardoor Nederland een rooms-katholieke kerkprovincie onder Rome wordt. De Aprilbeweging uit hetzelfde jaar is er de protestantse tegenreactie op.

Wiebe Dooper