Categorieën
Columns Humor

CDA-WETHOUDER BAUKE DAM BESTUURT OP IMMENSE HOOGTE

Bauke Dam, wethouder economie en sport in de gemeente Súdwest-Fryslân, verkeert de aprilmaand in bloedvorm. Hij kondigt op 7 april een sportsubsidie aan waarmee Súdwest de ‘eerste gemeente in Nederland is’. Een maatregel waarmee mensen met een lichamelijke beperking worden gesteund met de aanschaf van een sporthulpmiddel. Maar is die primeur wel gebaseerd op feitelijke grondslag?

Wethouder Dam juicht op LinkedIn als Movacolor uit Sneek op 18 april wordt uitgeroepen tot winnaar van de Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar 2023! Oh wat een mooie dag! Wat ben ik GRUTSK als wethouder Economische Zaken van Gemeente Súdwest-Fryslân!

Hij richt zijn blik ook op het volleybal. VC Sneek Dames verslaat in een ‘best of five’ Utrecht. Prachtige teamsport!, schrijft de wethouder en niet te vergeten GRUTSK.

De geestdrift van Dam is eveneens gericht op het eeuwfeest van Poiesz Supermarkten B.V. Wederom GRUTSK als wethouder EZ!

Zijn succesformule houdt aan. In een persbericht van 25 april waarin de gemeente bedrijven vraagt voor deelname aan de Ondernemersprijs 2023, schrijft Dam: We hebben zoveel inspirerende en impact-makende bedrijven in Súdwest-Fryslân. Elke keer als ik daaraan denk, maakt dat me grutsk!

In een persbericht van 28 april met de titel Economisch actieplan – Ondernemen met Impact illustreert Dam – het kan niet anders – zijn continue vormvastheid. De briljante wethouder betoogt onder meer:

Als gemeente kun je niet alle mondiale en landelijke opgaven oplossen, maar je hebt wel grote invloed op de leefomgeving binnen de gemeentegrenzen.

We zien dat onze ondernemers al volop bezig zijn met impactvol ondernemen. Daar ben ik echt heel blij mee.

Het is uiteindelijk onze rol om ondernemers te inspireren, stimuleren en faciliteren. Dat begint bij bewustwording, aldus wethouder Dam.

In 2007 betrekt PvdA-gedeputeerde Jannewietske de Vries haar vriendin Marijke Roskam reeds bij plannen over Culturele Hoofdstad. Zie bijgaand artikel: Friesch Dagblad, 24 oktober 2015. Ook haalt De Vries, algemeen directeur van de Floriade (2016-2018), Roskam als hoofd communicatie naar de Floriade. Nu ontmoet het duo elkaar in het bestuurscentrum van Súdwest-Fryslân aan de Sneeker Marktstraat.

Ondernemend Súdwest is volledig onder de indruk van het inzicht en de tekstuele gaven van wethouder Dam. Vanzelfsprekend spelen PvdA-burgemeester Jannewietske de Vries en hartsvriendin Marijke Roskam, PvdA-fractievoorzitter, in de schriftelijke hoogstandjes geen rol van betekenis.

Getuige de buitengewone klasse van CDA-wethouder Dam is het onvoorstelbaar dat hij het leiderschap van Wopke Hoekstra nog niet heeft overgenomen. Vanuit Súdwest kan de vaderlandse christendemocratie worden gered met:

Bauke Dam, een man die alles kan!

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:

LinkedIn Bauke Dam

https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1201926/movacolor-sneek-is-uitgeroepen-tot-friese-onderneming-van-het-jaar

Persberichten gemeente Súdwest-Fryslân van 7, 25 en 28 april 2023.

Friesch Dagblad, 24 oktober 2015.

https://www.friesjournaal.nl/columns/8-nieuws/983-marijke-roskam-ik-wil-niet-in-een-hokje-te-stoppen-zijn