Categorieën
Politiek Sociaal

CDA: Lokale bestuurders luiden de noodklok over opvang asielzoekers

(tekst: CDA)

Het Nederlandse asielstelsel loopt vast. Een extra inspanning voor gemeenten is niet doenlijk. Een groter beroep op asiel leidt tot toenemende tekorten in het onderwijs, de zorg en de huisvesting. Hiervoor waarschuwt de CDA-bestuurdersvereniging (BSV) in een position paper dat vandaag wordt gepresenteerd. 

De maximale jaarlijkse instroom van asielzoekers kan volgens de bestuurders niet los worden gezien van de capaciteit en kwaliteit van de sociale en maatschappelijke voorzieningen op lokaal niveau. Daarom willen zij dat een streefgetal voor het aantal mensen dat maximaal kan worden opgevangen wordt gekoppeld aan de draagkracht van de gemeenten. Er moet niet alleen gekeken worden naar de situatie van noodopvang, maar ook of alle bijkomende voorzieningen niet overlopen. Alleen op die manier kunnen mensen op een zo goed mogelijke manier worden opgevangen.

Hilbert Bredemeijer (wethouder in Den Haag): ‘’De grote instroom van asielzoekers leidt er op dit moment toe dat mensen tegenover elkaar komen te staan. Als concurrenten voor woningen, voor zorg, voor onderwijs. Dit zorgt voor betonrot in het sociale cement van onze samenleving en de solidariteit met elkaar.’’

Om er zeker van te zijn dat gemeenten kunnen leveren wat gevraagd wordt, is de spreidingswet volgens de bestuurders een essentieel onderdeel wat verlichting kan geven op de korte termijn. Verder pleiten de bestuurders voor een stabiele en langjarige investeringen in de huisvesting van asielzoekers. In het verleden is de opvangcapaciteit van de COA in tijden van lagere instroom te snel afgeschaald met als gevolg dat bij een hogere instroom met man en macht naar noodoplossingen moet worden gezocht. ‘Stel je voor dat we de brandweer moeten opheffen omdat er al een paar jaar geen grote brand meer is geweest’, aldus het rapport. Dit ‘jojo-beleid’ heeft er mede toe geleid dat de asielopvang een inkomstenbron is geworden voor slimme ondernemers. 

Het position paper wordt op 16 juni 2023 gepresenteerd op de Europaconferentie van de partij en is geschreven door een kerngroep van decentrale politici van het CDA onder voorzitterschap van de Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer. Lees het hier.

Bovenstaand artikel is terug te vinden via:
https://www.cda.nl/actueel/nieuws/lokale-bestuurders-luiden-de-noodklok