Categorieën
Cultuur Fryslân Geschiedenis Súdwest

CANADEES BEZOEK in het Kazemattenmuseum

Militairen van het Regiment Queen`s Own Rifles of Canada waren donderdag 13 oktober te gast in het Kazemattenmuseum. De Canadese delegatie van ruim 30 militairen maakte een tour door Nederland langs de plaatsen waar het regiment in 1944 en 1945 heeft gevochten voor onze bevrijding.

Na onthaald te zijn met koffie en Friese sûkerbôle werden de gasten welkom geheten door bestuurslid Henri Meijering, die kort schetste wat op deze historische plek allemaal gebeurd is, van bouw Afsluitdijk tot en met Koude Oorlog. En ook over de rol die de Canadezen hier hebben gespeeld.

Militair historicus Pieter ‘t Hart aan het woord. © Kazemattenmuseum

Daarna was het militair historicus Reserve Majoor Pieter ’t Hart die vertelde over “het optreden van het Regiment QOR of Canada in Friesland bij de bevrijding van Friesland in april 1945”. De Queen’s Own Rifles of Canada speelden een belangrijke rol bij de bevrijding van Zuidwest-Friesland. Zij trokken langs Bolsward om de Duitsers de toegang tot de Afsluitdijk te ontzeggen. Tijdens gevechten in Witmarsum, Pingjum en Wons sneuvelden een zestal leden van de QOR. Hun namen staan op de plaquette aan de herdenkingsmuur van de Martinikerk in Sneek.

Op 6 mei 1995, 40 jaar na de bevrijding, is door de toenmalige regimentscommandant van de QOR of Canada, Colonel Jack Martin, een monument in Wons onthuld. Op dat monument staan alle namen van de QOR soldaten die in Friesland zijn gesneuveld.

Embleem Regiment QOR.

De aanleiding van het bezoek aan Nederland was een heel andere, namelijk het plaatsen van een grafsteen voor de luitenant John Gordon Kavanagh op de begraafplaats in Steenderen. Het regiment QOR of Canada heeft tijdens de opmars naar het noorden ook gevechten geleverd in de buurt van Steenderen. Een zevental Canadezen is daar gesneuveld onder wie, zo bleek later, de luitenant Kavanagh. De naam van het slachtoffer was niet bekend en is pas later via DNA bekend geworden. In 2020 zou er een grafsteen worden geplaatst met zijn naam erop. Covid maakte dit onmogelijk. Op 14 oktober is de grafsteen door militairen van het Regiment Queen’s Own Rifles of Canada alsnog geplaatst.

© Henri Meijering