Categorieën
Cultuur Financiën Kunst Workum

B&W Súdwest achter Nieuwe Klameare

Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân stelt de gemeenteraad in december voor om akkoord te gaan met de bouw van een nieuwe Klameare in Workum, op de plek van de huidige basisschool De Pipegaal, op de locatie Hearewei/Spoardyk.

Ook vraagt het college aan de raad om garant te staan voor het jaarlijkse exploitatietekort (van € 198.000). Aan deze garantstelling verbindt het college de verplichting dat gemeente en stichting kultuerhús Klameare zich eendrachtig inspannen om het tekort op termijn terug te brengen tot € 150.000.

In de huidige situatie in Workum is juist de toekomstbestendigheid in het geding, stelt de gemeente vast. De Klameare kampt al sinds de start op deze plek, in het voorjaar van 2016, met de beperkingen van het huidige pand.

Dat gemeentehuis werd weliswaar verbouwd, teneinde als kultuerhús dienst te kunnen doen, inclusief bibliotheek en gemeenteloket. Maar de accommodatie voldeed nooit aan de verwachtingen, waardoor een gezonde financiële exploitatie niet mogelijk bleek. De exploiterende stichting teerde zodoende jaarlijks in op het eigen vermogen. De gemeente moest financieel bijspringen om te voorkomen dat de deuren gesloten moesten worden.  

De stad verlangde terug naar de oude Klameare, die in 2015 verdween, om (in het kader van het Friese Merenproject) plaats te maken voor de huidige passantenhaven aan de Skil/Nonnestrjitte.

Bestuursvoorzitter Tom Houtsma van de Klameare is verheugd dat het “nu eindelijk zo ver is, na ruim drie jaar voorbereiding” dat het college het licht op groen heeft gezet “voor nieuwbouw op een prachtlocatie”. Hij zegt “vol vertrouwen” te zijn over een positief besluit van de gemeenteraad.