Categorieën
Fryslân Politiek

Brief van PvdA Fryslân aan leden

Naast BBB en CDA stuurt de PvdA Fryslân ook een brief en wel aan de leden van het Gewest Friesland. De brief wordt verstuurd op dinsdagavond 20 juni rond de klok van 21.00 uur.

Beste leden,

Gisteravond laat en vanochtend vroeg heeft de Statenfractie van de PvdA met pijn in het hart besloten om uit de onderhandelingen met de BBB, het CDA en de ChristenUnie over een coalitieakkoord te stappen. De reden van onze partij om deel te willen nemen aan de formatieonderhandelingen was omdat wij ‘oan de bak’ willen voor een groen, sociaal en leefbaar Fryslân. Na een intensieve periode van onderhandelen is onze fractie helaas tot de conclusie gekomen dat wij dit met de andere partijen niet kunnen bereiken.

PvdA-fractievoorzitter Edou Hamstra.

Fractievoorzitter Edou Hamstra: “Door de structurele onderwaardering van de regio door het Rijk heeft de provincie de komende tijd te weinig geld om alle plannen uit te voeren. Dat betekent dat er aan de onderhandelingstafel moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Daar zijn wij niet voor weggelopen, maar partijen moeten elkaar wel voldoende ruimte geven. Daarvoor is vertrouwen in elkaar en begrip voor elkaars standpunten essentieel. Dit hebben wij aan het einde van de onderhandelingen vanuit de andere partijen niet ervaren.

Het kan ook anders. Er moet genoeg geld naar cultuur, natuur, de voorzieningen in onze dorpen en de initiatieven die in de Mienskip ontstaan. We willen verder bouwen op wat we de afgelopen jaren met elkaar hebben bereikt. Dat is voor onze partij ook een belangrijke belofte geweest bij de afgelopen verkiezingen. Daarbij voelen wij de steun van onze leden, die bij de behandeling van ons verkiezingsprogramma duidelijk maakten niet te willen bezuinigingen op cultuur en natuur. Wij willen voor die belofte blijven strijden. Anders heeft het voor de PvdA geen zin om deel te nemen aan een coalitie. Wat je afbreekt is niet zomaar weer opgebouwd.”

Daarom kiest de fractie ervoor om de komende periode vanuit de oppositie aan deze idealen te werken. Wij gaan graag vrijdagavond 19.30 met de leden in gesprek. De locatie volgt.